ข่าว

2022-04-01

ประกาศราคากลาง จัดจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้โครงการ Business Support Center สคต. บูดาเปสต์ 2565

2022-03-31

สถานการณ์พลังงานในเขตอาณา และแนวโน้มตลาดพลังงานในทวีปยุโรป ปี 2565

การปรับราคาสินค้าโภคภัณฑ์
2022-03-30

บ.ญี่ปุ่น TDK ลงทุนเพิ่มเติมในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถ EV ในฮังการี ในวงเงินกว่า 2.6 พันล้านบาท

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่
2022-03-21

ต้นทุนการผลิต-ขนส่งแฮม เค้ก และขนมปังช่วงอีสเตอร์พุ่งกระฉูดในฮังการี

แม้รัฐบาลฮังการีได้ออกมาตร