ข่าวล่าสุด

2023-06-23

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจำหน่ายรถยนต์ประจำตำแหน่ง โดยวิธีการขายทอดตลาด

สคต. ณ กรุงบูดาเปสต์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์รถยนต์ประจำตำแหน่งคันเดิม ประจำปี 2566
2023-06-09

ประกาศ สคต. ณ กรุงบูดาเปสต์ เรื่อง การจำหน่ายรถยนต์ประจำตำแหน่ง โดยวิธีการขายทอดตลาด

สคต. ณ กรุงบูดาเปสต์ ดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์รถยนต์ประจำตำแหน่งคันเดิม จำนวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 9-21 มิถุนายน 2566
2023-04-06

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการโครงการส่งเสริมสินค้า/บริการไทยเข้าสู่ธุรกิจ HORECA 2023 ในประเทศโครเอเชีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ สคต. ณ กรุงบูดาเปสต์

กิจกรรมส่งเสริมการค้า

หน้าที่ สคต. บูดาเปสต์

  1. ให้บริการข้อมูลและคำปรึกษาด้านการค้าแก่ผู้ประกอบการไทยที่สนใจลงทุนทำธุรกิจในประเทศโครเอเชีย เซอร์เบีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา บัลแกเรีย มอนเตเนโกร โรมาเนีย และฮังการี (เขตอาณาของ สคต. บูดาเปสต์)
  2. ดำเนินการจับคู่เจรจาธุรกิจการค้ากับผู้นำเข้าในเขตอาณา และสร้างเครือข่ายทางการค้า
  3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าไทยและบริการ เช่น กิจกรรม In-store Promotion กับห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT
  4. อำนวยความสะดวกแก่ผู้ส่งออกไทยมาเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศในรูปแบบคูหาประเทศไทย
  5. เชิญชวนผู้นำเข้าในเขตอาณาไปเจรจาการค้าในงานแสดงสินค้าในประเทศไทย