ข่าวล่าสุด

2023-10-06

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ สคต. ณ กรุงบูดาเปสต์

2023-10-02

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดจ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า ปีงบประมาณ 2567 ของ สคต. ณ กรุงบูดาเปสต์

2023-10-02

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ไปพลางก่อน ของ สคต. ณ กรุงบูดาเปสต์

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 ภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ไปพลางก่อน ของสคต. ณ กรุงบูดาเปสต์

กิจกรรมส่งเสริมการค้า

  หน้าที่ สคต. บูดาเปสต์

  1. ให้บริการข้อมูลและคำปรึกษาด้านการค้าแก่ผู้ประกอบการไทยที่สนใจลงทุนทำธุรกิจในประเทศโครเอเชีย เซอร์เบีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา บัลแกเรีย มอนเตเนโกร โรมาเนีย และฮังการี (เขตอาณาของ สคต. บูดาเปสต์)
  2. ดำเนินการจับคู่เจรจาธุรกิจการค้ากับผู้นำเข้าในเขตอาณา และสร้างเครือข่ายทางการค้า
  3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าไทยและบริการ เช่น กิจกรรม In-store Promotion กับห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT
  4. อำนวยความสะดวกแก่ผู้ส่งออกไทยมาเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศในรูปแบบคูหาประเทศไทย
  5. เชิญชวนผู้นำเข้าในเขตอาณาไปเจรจาการค้าในงานแสดงสินค้าในประเทศไทย