ประกวดราคา

2023-06-23

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจำหน่ายรถยนต์ประจำตำแหน่ง โดยวิธีการขายทอดตลาด

สคต. ณ กรุงบูดาเปสต์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์รถยนต์ประจำตำแหน่งคันเดิม ประจำปี 2566
2023-06-09

ประกาศ สคต. ณ กรุงบูดาเปสต์ เรื่อง การจำหน่ายรถยนต์ประจำตำแหน่ง โดยวิธีการขายทอดตลาด

สคต. ณ กรุงบูดาเปสต์ ดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์รถยนต์ประจำตำแหน่งคันเดิม จำนวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 9-21 มิถุนายน 2566