Thai Trade Center Budapest

2022-08-16

ประกาศราคากลาง จัดจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมสาธิตการทำอาหารไทย ภายใต้โครงการอาหารไทยก้าวไกลสู่โครเอเชีย สคต. บูดาเปสต์ 2565

2022-06-13

สคต.บูดาเปสต์ จัดกิจกรรมโปรโมทอาหารไทย ณ กรุงบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย

สคต.บูดาเปสต์จัดกิจกรรมโปรโมทอาหารไทย และสาธิตการทำอาหารไทย ร่วมกับสอท.บูคาเรสต์และททท.ปราก นำเสนอเมนูไทยขึ้นชื่อ ได้แก่ ผัดไทย ลาบไก่ ทอดมันไก่ ข้าวเหนียวมะม่วง และน้ำมะพร้าว-น้ำมะม่วงนำเข้าจากไทย
2022-04-26

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมสาธิตการทำอาหารไทย และประชาสัมพันธ์อาหารไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมสินค้าและบริการไทยเข้าสู่ HORECA ๒๐๒๒ ในประเทศโรมาเนีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบูดาเปสต์ ขอประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการดังกล่าว โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท Hotesmarketing Bt. เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 6,500 ยูโร
2022-04-26

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์อาหารไทยผ่านช่องทาง สื่อออนไลน์ ภายใต้โครงการส่งเสริมสินค้าและบริการไทยเข้าสู่ HORECA ๒๐๒๒ ในประเทศโรมาเนีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบูดาเปสต์ ขอประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการดังกล่าว โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท Hotesmarketing Bt. เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 17,000 ยูโร