Nutchar Sawatdichai

2022-07-19

ธนาคารกลางฮังการีขึ้นดอกเบี้ย 9.75% รับมือภาวะเงินเฟ้อและค่าเงินอ่อนตัว

CPI ฮังการี มิ.ย. 65 อยู่ที่ 11.7% yoy อีกทั้งอัตราแลกเปลี่ยนเงินโฟรินท์กับสกุลหลักยังอ่อนค่าต่อเนื่อง แบงก์ชาติฮังการีจึงขึ้นดอกเบี้ยเป็น 9.75% อาจส่งผลให้เศรษฐกิจในระยะนี้ยิ่งชะลอตัวลง
2022-07-12

โครเอเชียเข้าเป็นสมาชิกเขตยูโรลำดับที่ 20 ตั้งแต่ 1 ม.ค. 66

ที่ประชุมรัฐมนตรีกระทรวงการคลังและเศรษฐกิจฯ EU (ECOFIN) มีมติรับรองโครเอเชียเป็นสมาชิกเขตยูโรลำดับที่ 20 โดยภายในปีนี้โครเอเชียต้องดำเนินกระบวนการเปลี่ยนผ่านค่าเงินจากคูน่าเป็นยูโร
2022-06-08

EU ตรวจสอบการเลือกปฏิบัติต่อผู้บริโภคจากมาตรการตรึงราคาน้ำมันของฮังการี

จากการออกมาตรการเพิ่มเติมใ
2022-06-08

ธนาคารกลางยุโรปประกาศ โครเอเชียเตรียมใช้เงินยูโรปีหน้าได้

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 256