ประกาศ สคต. ณ กรุงบูดาเปสต์ เรื่อง การจำหน่ายรถยนต์ประจำตำแหน่ง โดยวิธีการขายทอดตลาด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการโครงการส่งเสริมสินค้า/บริการไทยเข้าสู่ธุรกิจ HORECA 2023 ในประเทศโครเอเชีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2023-04-06
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจำหน่ายรถยนต์ประจำตำแหน่ง โดยวิธีการขายทอดตลาด
2023-06-23

ด้วย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบูดาเปสต์ มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์รถยนต์ประจำตำแหน่งคันเดิม จำนวน 1 คัน ด้วยการประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดราคาขั้นต่ำที่ได้จากการสืบราคาจากท้องตลาด โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังเอกสารแนบ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประมูลรถยนต์ดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอราคาที่ต้องการประมูลได้ตามเอกสารแนบ และทำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ จากนั้นส่งเอกสารทั้งหมดใส่ซองจดหมายปิดผนึกต่อคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ สคต. ณ กรุงบูดาเปสต์

ช่องทางการยื่นซองประมูล

1. ยื่นซองประมูลด้วยตนเอง

จ่าหน้าซองถึง “Diplomatic Vehicle Sale Committee, Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy, Budapest” ณ ที่ทำการ สคต. ณ กรุงบูดาเปสต์ (1025 Budapest, Vend utca 26.) ในวันเวลาราชการ (วันจันทร์-ศุกร์ 9.00 – 17.00 นาฬิกา)

2. ส่งซองประมูลทางไปรษณีย์

จ่าหน้าซองถึง “Diplomatic Vehicle Sale Committee, Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy, Budapest” ที่อยู่ 1025 Budapest, Vend utca 26.

สำหรับกรณีส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันที่ สคต. ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้รับเอกสารเป็นสำคัญ

กำหนดวันสิ้นสุดการรับซองประมูล: วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 17.00 น.

สคต. ณ กรุงบูดาเปสต์ขอสงวนสิทธิ์ในการรับพิจารณาซองประมูลที่มาถึงหลังกำหนดดังกล่าว

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประมูลรถยนต์ดังกล่าวสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมูลรถยนต์จาก สคต. ณ กรุงบูดาเปสต์ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 06 1 212 2738 หรือที่อยู่อีเมล thaitradebudapest[at]thaicomm.hu

 

เอกสารแนบ:

สคต.บูดาเปสต์ – ประกาศขายทอดตลาด รถยนต์ประจำตำแหน่ง 2566 (TH)

Diplomatic Vehicle Sale – Bid Submission Form (Thai Trade Center Budapest – 2023)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น